Resultatet av rengöring och filmning av avloppsstammar

Nedan finner ni länkar till de filmer som tagits av Röranalys

Online Viewer för projektet Nämndemansbackan 5-53, Riksdrotsens samfällighetsförening . Länken: http://vw.vaonline.se/roranalys/WcJX

Du kan även ladda ned en Zip-fil med samma Viewer: Nymndemansbackan_5-53_Riksdrotsens_samfyllighetsfyrening_.zip. Extrahera filen och öppna filen index.html.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Arbetet med föreningens avloppsstammar rycker allt närmare!

Vi har nu tillsammans med Röranalys AB kommit fram till följande tidplan och förutsättningar för rengöring och statusanalys av avloppsstammar.

 

Arbetet kommer i huvudsak att ske under 1/9 – 4/9, med restriktioner på användning ca 1 dag i varje länga mellan kl 08.00-17.00. Mer detaljerad information kommer att läggas i brevlådorna i samband med arbetet.

Det som bör noteras är att varje fastighetsägare är ansvarig för att de angivna fastigheterna är tillgängliga på anvisat datum samt att frilägga ytor vid rensluckorna inför arbetet. Har ni inte möjlighet att vara hemma så lämna nyckeln till i första hand Magnus Sterky och i andra hand till Lars Nilsson eller Johan Liljeros  i samfällighetens styrelse, som kommer att vara Röranalys tillhanda under arbetet.

Vi vill också påminna om att alla fastighetsägare är ansvariga för ev. täckning av alla utrymmen.

Tänk också på att det kommer att bli en del ”spring” i fastigheten varför det är bra att även täcka från ytterdörr till källare. Täckmaterial finns att köpa t.ex hos Flügger Färg vid Skogskyrkogården.

De fastigheter som berörs är:

5,11,15,19, 23, 31, 33, 39, 41, 45 & 49

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Städdag 5/4

Bild

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Extra föreningsstämma

Medlemmarna i Riksdrotsens samfällighetsförening kallas härmed till extra föreningsstämma

Onsdagen den 19 mars kl 19:00

Lokal: Kärrtorps gymnasium, Karlsövägen 9-15

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet behörigen utlysts
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Frågan om utförande av spolning/inspektion av avloppsstammarna
  Kostnadsförslag
  Leveransvilkor
  Relining Fas 1
  Handbok för TV inspektion
 7. Övriga frågor (inga beslut tas under denna punkt)
 8. Avslutning
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mobilmast i området?

Vi har fått in ett upprop i föreningens brevlåda från några av våra grannar i området som handlar om att Telia vill sätta upp en mobilmast på samma plats som parabolerna.

Ni hittar dokumentet här:

https://drive.google.com/file/d/0BxAGgrlq6ZQ-SWU2UGhwMUxXelE/edit?usp=sharing

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gårdskarlslistan uppdaterad

Nu finns det en gårdskarlslista för 2014 färdig. In och kika vilka veckor som ni är ansvariga för!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Arbetet med bredband fortsätter

Nu har vi träffat den firma som förmodligen kommer att hjälpa de andra samfälligheterna i området med att dra det nät mellan husen som kommer att behövas för den nya fiberanslutningen.

De kommer att göra ett besök till inom kort för att utreda vilka förutsättningar som finns för nätbyggnationen och sedan komma med en offert på jobbet.

Parallellt med detta så har styrelsen bett Telia/Öppen fiber om en offert på anslutningen av föreningen till deras fiber som är dragen längs Gamla Tyresövägen. När dessa två offerter har kommit så kommer det att hållas ett informationsmöte om vad detta med bredbandsfiber innebär, vilken nytta man har av det och vilka kostnader som det omfattar.

Först efter detta kommer frågan om intresseanmälan upp och ett beslut fattas om vi skall gå vidare med anslutningen.

Publicerat i Uncategorized | Märkt | 2 kommentarer