Gårdskarlslista 2016

Gårdskarl 2016

Annonser
Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

INFORMATION OM AVDRAGSGILL RÄNTA FÖR RIKSDROTSENS MEDLEMMAR

Riksdrotsen är en delägarbeskattad samfällighet. Detta innebär att man som enskild fastighetsägare har rätt att ta upp räntekostnaderna för samfällighetens lån i sin deklaration. Inbetald ränta 2014 delat på hushållen i Riksdrotsen uppgår till 100,13 kr per hushåll. Avdraget görs vid rubriken ”Avdrag för ränteutgifter m.m.” (ruta 53 på Inkomstdeklaration 1) Observera att om du äger fastigheten till hälften så fördelas ränteutgiften lika mellan ägarna. För mer info om detta se bilaga SKV293 ”Skatteregler för samfälligheter”, Skatteverket. Johan Liljeros, Kassör

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Extra föreningsstämma 19/3

Riksdrotsens Samfällighetsförening

Extra föreningsstämma

Medlemmarna i Riksdrotsens samfällighetsförening kallas härmed till extra föreningsstämma.

Torsdagen den 19 mars kl. 19.00

Lokal: Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks allé 25.

Dagordning:

  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
  6. Frågan om upphandling/relining av avloppsstammarna.
  7. Frågan om finansiering av reliningen.
  8. Avslutning

Välkomna!

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårstädning 18 april

vårstädning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gårdskarlslistan 2015

Hittas här:

https://riksdrotsen.wordpress.com/gardskarl/gardskarlslista/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokoll från stämman 2014

riksdrotsens årsstämmoprotokoll 2014

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Städdag 25/10

Höststädning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar